Blogg / Av: Elisabeth Rustand

Teknograd utvider salgsavdelingen

Teknograd utvider! Ingen vet sikkert hva som skaper fremtidig vekst og utvikling, og det er sunt å søke impulser utenfra. Gjennom ansettelse av to nye i salgsavdelingen går vi litt utenom vår egen “andedam” og har funnet tonen med to som vi tror vil utvide både vår og våre kunders horisont. Vi vil alltid sørge for at […]

Les mer


Vi takker for tiden med Rune Haugsvær

Etter snart 10 år hos Teknograd velger Rune å gå videre på nye veier. Vi takker for mange fine år og ønsker han lykke til videre. Rune forteller at han har hatt en fantastisk tid i Teknograd og at reisen han og selskapet har hatt disse årene har vært svært spennende. Da Rune begynte var […]

Les mer


Vi har ansatt en ny lærling

Vi i Teknograd vil ha kontakt med unge som søker en fremtid i vår bransje og har gleden av å presentere vår nye lærling Gjyner Elmaz. Gjyner er 18 år og kommer til oss rett fra skolebenken på Kuben videregående skole (en skole som for øvrig har som visjon å utdanne morgendagens beste fagarbeidere og som […]

Les mer


Ny sales executive i Teknograd

Teknograd utvider og det er en glede for oss i Teknograd å ønske velkommen til Arne Henriksen Arne begynte hos oss 1. september og kommer fra telekombransjen der han har jobbet siden 1997. I løpet denne tiden har han de siste 8 årene drevet sitt eget selskap – Alltelefoni AS i Oslo Arne sier om seg […]

Les mer


Hvis din bedrift angripes av datakriminelle, tror du det er uflaks?

Du er i såfall ikke alene som bedriftsleder å tro det. I følge Mørketallsundersøkelsen 2016 (gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd) har 27% av norske virksomheter opplevd uønskede sikkerhetshendelser det siste året. 74% av norske bedriftsledere tror det er uflaks! Fakta er at de fleste angrep er målrettede. Det vil si at noen har bestemt seg og […]

Les mer


Lar du bedriften din bli angrepet av hackere grunnet uvitenhet?

Vi i Teknograd er opptatt av at informasjonssikkerheten i en bedrift i stor grad ligger i hodene til dem som forvalter den – nemlig menneskene som jobber der.  Teknologi utvikler seg raskt, brukerne er både kreative og kompetente – de finner sine egne veier og skillet mellom privat og yrkesliv viskes ut. Kompetansenivået er for lavt. […]

Les mer


Teknograd har fått Salgssjef

VI ØNSKER RUNE FORTUN VELKOMMEN! Rune kom til oss i høst og han har jobbet i IT-bransjen siden 1995 og før det hadde han en karriere i forsvaret. Rune kom til Teknograd fra Coretech og før det fra Atea – han har hele tiden jobbet innen Salg. Hvorfor ønsket du å begynne hos Teknograd nå, […]

Les mer


IT-sikkerhet er ledelsens ansvar

For de færreste bedrifter er IT-sikkerhet selve forretningsidéen– i seg selv er det lite verdiskapende. På den annen side er trusselbildet mot norske bedrifter stort og mulighetene for å bli utsatt for noe som kan gi fatale konsekvenser for bedriften stadig økende. Ansvaret ligger hos ledelsen, og den har som regel andre presserende ting som prioriteres.  God […]

Les mer


7 gode grunner til å flytte serveren ut av eget hus

Skytjenester og å sette IT-drift ut av eget hus er ikke en midlertidig trend, det er ingen grunn til å ”se vekk”. Det blir stadig viktigere å tenke gjennom fordelene. Det er ikke sikkert det er riktig for din bedrift å overlate ansvaret til en IT-leverandør og legge dataene dine i en sky, men det […]

Les mer


Øk verdien av IT-løsningene ved å involvere ansatte

Når IT-løsningene i bedriften fungerer, betyr det at alt er vel og at ledelse og IT-ansvarlige bare kan lene seg tilbake? Neppe! Hva om ansatte ikke synes det fungerer, de gidder bare ikke gi beskjed og finner sine egne veier? Hva om det finnes bedre løsninger som ville gi bedriften betydelig gevinst, både effektivitetsmessig og […]

Les mer