Eie eller leie? IT-tjenester og utstyr

Har du kjent på følelsen av ubehag ved ikke å ha god nok oversikt over investeringsbehovet eller kostnadssiden i bedriften? Vi snakker om IT – der det ikke alltid er like enkelt å holde kontroll og der mer eller mindre uforutsette ting skjer; antall ansatte endres, maskiner bør byttes ut, serveren(e) krasjer, behovet for nettjenester, programvare eller lisenser endres mv.

Forutsigbarhet og kontroll på økonomien er viktig. Hva gjør du? Du skal ikke behøve å måtte tenke på at ”noe kan skje”, – noe som påvirker økonomien uforutsett og negativt. Når det gjelder IT er en ting du kan gjøre å outsource hele eller deler av  området. Da går du over fra å eie selv til å leie tjenester og eventuelt også utstyr. Det har sine økonomiske fordeler, som vi belyser under og i tillegg til alle andre fordeler som i vil gi deg en bedre hverdag. Les mer i vår artikkel “Hvordan ser hverdagen ut med en god IT-partner”.

En IT-driftspartners utgangspunkt og eksistensgrunnlag er å sørge for at ting alltid fungerer, til en avtalt pris og at du til enhver tid er riktig ”skodd”. Vi i Teknograd har utviklet en kalkulator der du kan gå inn og å få en god indikasjon på om det kan lønne seg å outsource filserveren din. Klikk her for å laste ned kalkulatoren. 

Vi forutsetter at det ikke er strategisk viktig for verdiskapningen i bedriften at dere eier selv og vil her belyse de økonomiske fordelene eller forhold som berører kostnader og investeringer som taler for at du leier istedenfor å eie.

Fordelene med å leie – og som påvirker økonomien i selskapet er:

  • God kontroll på kostnadene fordi du betaler en fast sum pr måned.
  • Du betaler en fast sum pr hode og vil kunne skalere opp og ned ettersom antall ansatte endrer seg.
  • Ingen overraskelser! – med avtaleperiode vil du vite hvordan IT-budsjettet ser ut i årene som kommer.
  • Med en serviceavtale vil ansatte alltid få hjelp slik at ”dødtid” og kostnader ved det minimeres.
  • Det er lønnsomt å ha det tidsriktige utstyret og tjenestene.
  • IT-kostandene belaster ikke investeringsbudsjettet med føres over driften, og forbedrer likviditeten.
  • Mer effektiv og riktig lisenshåndtering – også her er det penger å spare. 

Alt handler ikke om økonomi – du kan få en enklere hverdag også

Forutsigbarhet og kompetanse er GULL  – det får du ”på kjøpet” hos en IT-partner. Den teknologiske utviklingen går raskt og det er ikke lett å følge med.  Hvordan skal du f.eks. vite hvilke løsninger som er best for bedriften og brukerne, når er serveren for gammel, er backupløsningen riktig, når er det riktig å bytte datautstyr, hva du skal gjøre når internettet ikke fungerer, hvordan skal alle tjenestene fungere sammen til bedriftens beste mv?

Brukertilfredshet er et annet viktig moment. IT-løsningene er i stor grad med på å påvirke hverdagen. Fungerer ting som det skal er det mer ro og effektivitet i organisasjonen.

Fleksibilitet og full kontroll – dersom du leier vil du kunne møte utfordringer med at arbeidsstokken øker eller reduseres (eller dere leier inn for perioder) på en enkel måte.

Vi spør og du bør spørre deg selv  – er det viktig å eie selv? Eller hadde det vært fint å slippe å tenke på det – og i tillegg høyst sannsynlig spare penger?

Du kan få hjelp til å sette opp dette regnestykket slik at du kan se hvordan det ser ut for din bedrift. Vår erfaring er at det også finnes skjulte kostnader knyttet til IT, som du ikke har tenkt på.

Last ned vår kalkulator så får du en pekepinn på om det kan lønne seg å f.eks. outsource filserveren din.

 

CTA1-Teknograd-Blogg-IT-driftskalkulator