Hva skjer med IT-sjefen når all produksjon for lengst er plassert ut hos eksterne leverandører?

Vi snakker om fremtid, men ganske nær fremtid. Innen 3-5 år vil de fleste bedrifter leie tjenester fremfor å eie og serverne/infrastrukturen er flyttet ut av eget hus. I mange tilfeller vil tjenesteleverandører med spesialister bli den nye IT-avdelingen. Hva da med IT-sjefen i årene som kommer? Vil han bli overflødig eller blir rollen viktigere enn noen gang?

Vi er sikker på det siste! – det er IT-sjefen som vil være den som vil ha ansvaret for de verktøyene som skal støtte opp under de verdiskapende prosessene i bedriften. IT–sjefen må inn i ledergruppen og IT-fokuset må inn i styrerommet!

Det er slutt på de tider der IT-avdelingen sitter bak ”en lukket dør” og er problemløsere, -der alt skal fungere til lavest mulig kost. Nå er IT-sjefen ute i organisasjonen og på vei inn i ledergruppa (i mange tilfeller er han der allerede). IT-sjefen går fra en teknisk orientert rolle til å bli fullt og helt merkantil/forretningsmessig og strategisk orientert og fokusert. Dette krever omstilling; mentalt, faglig fokus, forholdet til leverandøren og deltakelse og interesse for hva som kreves av ressurser for å bidra til selskapets inntjening.

En strateg

IT-sjefen må ha kontroll over de verktøy som skal støtte opp om de verdiskapende prosessene i bedriften. Han eller hun må være en som evner å skape bevissthet rundt data, verdi og eierskap. Den ”nye” IT-sjefen kjenner bedriften og hvor den skal,- og bidrar til at de rette verktøyene er på plass og at brukernes behov er ivaretatt. Det innebærer at en åpner opp og får tak i brukernes behov, forstår dem og skaper effektiv arbeidsflyt ut av det.

Det bør være en IT-strategi i bunn,– som et operativt styringsverktøy for bedriften. IT blir mer og mer strategisk viktig. En strategi behøver ikke være komplisert eller være en krevende og lang prosess. Det viktige er å skape et bilde som sier noen om forventninger, behov og hvilken retning man vil gå:

  • Hva er IT sin rolle i bedriften de neste 3 årene?
  • Hvilke behov vil oppstå i forhold til i dag?
  • Endring i brukernes rolle?
  • Endring av risikobilde?

En IT-strategi bør være et levende dokument og justeres, – antakelig hvert år.

En bestiller og den interne service manager

Her snakker vi om å følge opp det som er bestilt og at alt blir levert i hht avtaler. Tett kontakt med brukerne og rapportering til ledelsen. For de fleste vil IT medføre lavere kostander enn før og færre investeringer. IT-avdelinger frigjøres dermed fra det tekniske ansvaret (selv om det alltid vil være brukere som trenger hjelp).

Man må spørre seg – fungerer innkjøpene etter intensjonen og har jeg de riktige partnerne?

På leverandørsiden blir IT  levert som ”IT as a service” av partnere som forstår prosessen i bedriften din og som ser behovet for nærhet og godt samarbeid. Det er et sentralt tema å spørre seg; Hvilke typer og antall leverandører skal vi ha? Trenger vi flere eller skal vi gå fra flere til en?

Det er forskjell fra de tider da man ”bygget selv” til tiden hvor man skal kjøpe de tjenestene man tidligere laget selv. Som IT-sjef får man en forvalterrolle og man må stille seg spørsmålet om hvordan man best utfyller denne. Er det ved å ”shoppe rundt på by´n” eller er det et tettere forhold til en eller få leverandører? Uansett bør man se etter leverandører som kan være en betrodd partner og som man kan finne løsninger sammen med. Det kan være vanskelig å følge opp mange leverandørers ansvarsområder og det kan hende man går glipp av god helhetlig kompetanse dersom man sprer seg på flere.

Det må kunne forventes at bedriftens IT-partner evner å henge med og kan bidra til å bringe deg og bedriften din inn i fremtiden. Det viktigere enn noen gang at du velger riktig partner. Velg en partner som matcher din størrelse og din bedriftskultur. De skal være en sparringspartner for deg og være en som kan sette deg i stand til å ta de riktige beslutningene. Kompetanse, tillit og samarbeidsevne er helt vesentlig!

Teknologi er ”kommet for å bli” og blir viktigere og viktigere. IT-sjefen forsvinner ikke – for det er rollen for viktig til, men som IT-ansvarlig i din bedrift må du følge med og forså at IT er mer allemannseie, rollen blir en helt annen enn i dag og det vil kreve større forståelse for IT sin rolle i bedriften og for de strategiske følgene av de valgene som tas.

CTA1-Teknograd-Blogg-IT-driftskalkulator