Hvordan hverdagen ser ut med en god IT-partner

Dagens teknologiske utvikling gir stadig nye muligheter. Det er lett å la seg friste eller villede av nye løsninger som tilsynelatende skal gjøre det enkelt i hverdagen. Det er nok også  mange muligheter som kan bli borte fordi vi ikke vet, eller kan forstå hva løsningen kan gjøre for oss. Kanskje har du en server eller flere i eget hus som skal passes, en backup-løsning du ikke er helt sikker på at er riktig for dere, eller et internett som ikke helt fungerer. Det kan være lurt å skaffe seg en IT-partner som kan bistå og bidra til god nattesøvn og en problemfri IT-hverdag?

 Vi snakker om at du som bedriftsleder skal ha ”den gode følelsen”. Mye dreier seg om hva dere skal og bør ha fokus på  (verdiskapning) og hvor mye tid og ressurser som går med i hverdagen for ansatte når ting ikke fungerer som det skal.

Vi vil her forsøke å beskrive hvordan det ville være i en hverdag der du har funnet deg godt til rette med en IT-partner. Du kan også klikke her og laste ned en oversikt med 10 faktorer vi mener du må vurdere ved valg av IT-driftspartner.

Det vil alltid være noen som forteller deg hva du trenger og hvordan det skal gjøres

Selv om du har en løsning som gjør at driften og alt fungerer tilsynelatende bra, så er det ikke en selvfølge at de løsningene du har, fungerer optimalt og dekker de behovene du har. En god IT-partner hjelper deg, både til å identifisere behovene deres, hva som bringer dere videre og finner løsninger det er godt å leve med over tid. Det er ofte mange ting som skal fungere sammen og det har du en kompetent partner som får til.  Du skal kunne forvente at partneren din er ”på ballen” og kommer med forslag når det er relevant for dere.

Noen som alltid tar seg av ”datatingene”

En hverdag med et IT-partner vil gjøre at dere har systemer dere kan stole på og dersom feil skulle oppstå er de utbedret med en gang og ofte før du selv har oppdaget dem – fordi noen passer på og vet hva som skal gjøres. All støy og ubehag ved at tekniske ting ikke fungerer, har du overlatt til andre!

En IT-partner tar seg av alle “datagreier” du ikke ønsker at noen i bedriften skal ta seg av, eller ting dere ikke kan.

Du liker dem så godt at du kunne ha ansatt dem 

Noen må ha ansvar for IT- driften og ha det teknologiske overblikket i bedriften. Det har du overlatt til en partner som kan det – de er din nye IT-avdeling.  For å få det beste ut av partneren bør de involveres. Mye handler da om tillit og om å få til et godt samarbeide.  Du får det beste ut av samarbeidspartneren din ved å investere tid slik at de blir kjent med dere og de er tilsvarende villige til å gjøre det samme.  Da vil du få en partner som kan fortelle deg hva som er best for dere å gjøre og hva som bringer dere videre.

IT-partneren din er en du skal være trygg på og som ansatte ”elsker” – fordi ting funker i det daglige.

Noen som lytter,  har brukerne i sentrum og evner å skape en god arbeidsflyt

Brukerne sitter på nøkkelen til hva som fungerer og ikke fungerer i det daglige. Mange er ”superbrukere” av programvarer, men er lite tekniske og de føler hver dag på kroppen hva som skal til for for at de skal kunne gjøre jobben sin på beste mulige måte. Det å lytte til dem og å kunne omdanne denne innsikten til effektive og gode løsninger krever kunnskap og erfaring.

Tilfredse medarbeidere øker effektiviteten. Tilfredshet skapes av mange forhold, men en viktig brikke er at de tekniske løsningene fungerer og fungerer så godt sammen at man egentlig ikke tenker på det. Og – en bieffekt, negativt kaffemaskin-prat elimineres og tiden kan brukes på det som skaper verdier i bedriften.

Alltid noen  å få hjelp hos

Få hjelp når du trenger det – av folk som evner og har kapasitet til å løse ting med en gang. Du har en ”servicedesk” som står til deres disposisjon når som helst.

Du har en å spørre når du lurer på noe eller har hørt om noe nytt som kanskje kan være noe for dere, eller ikke? Noen som kan snakke om ting på både et operativt og et strategisk nivå.  En sentral og kompetent funksjon som dette eliminere sub-optimalisering i bedriften ved at folk finner sine egne løsninger – som kanskje ikke er til det beste en gang. Du har alltid noen å diskutere med.

Sikrer bedriftens omdømme

IT influerer på mange områder i bedriften og mange av dem har betydning for hvordan bedriften fremstår overfor omverdenen.  F.eks. nettet fungere slik at henvendelser kan besvares når de skal, det interne gjestenettet skal fungere slik at kunder finner seg fort til rette, dataene er sikret slik at egne og kundedata ikke kommer på avveie eller blir borte og tilgjengeligheten på data er rask og enkel. Det at alt er på stell gir selvtillit og trygghet for alle. Det gir en god følelse å vite at man er riktig skodd og godt sikret til enhver tid.

Økonomien er under kontroll

De månedlige kostandene er forutsigbare og det er gull. Du skal ikke behøve å måtte tenke på at ”noe kan skje” som påvirker økonomien uforutsett og negativt” (serveren kan ryke, data kan bli borte, alle må ha nye maskiner på en gang….). For IT-driften betaler du en fast sum pr bruker i måneden og kanskje vurderer du å leie datautstyret også  – da vil du alltid ha tilnærmet siste versjon av utstyret også (”state of the art”).

Et lite råd til slutt – i prisspørsmålet bør du alltid ha fokus på kompetanse og forutsigbarhet og ikke lavest mulig pris.

 Du er velkommen til å lese om hva kundene våre sier om sin hverdag

I denne videoen forteller noen kunder sine erfaringer

 

Velge ny IT-leverandør?