Backup i skyen

Opp i skyen

Backup i skyen

Vi har valgt markedets beste løsning for Backup as a Service (BaaS) til kundene våre. Det gir deg tilgang til den beste teknologien for backup i skyen, til faste og forutsigbare kostnader. Så hvorfor gå for noe annet enn det beste?

cloud1-210x139Markedets beste backup-løsning
Backup som skytjeneste er sterkt voksende. Automatiserte rutiner for daglig  backup, full skalerbarhet og ekstern lagring er fordeler som mange ønsker seg. Både hos bedriftsledere og på styrenivå står sikkerheten rundt bedriftens data på agendaen, og BaaS er utvilsomt den enkleste veien til å tilfredsstille dagens og morgendagens krav. Likevel er det mange som fremdeles har gammeldagse og kompliserte backup-rutiner, som legger stort beslag på IT-ressursene og er tidkrevende i hverdagen. Det er det ingen grunn til; med BaaS fra Teknograd tas det daglig full backup til eksternt datasenter, og løsningen er skalerbar begge veier i takt med bedriftens utvikling. Alt administreres av Teknograd, slik at bedriftens egne ressurser fullt og helt kan brukes på kjernevirksomheten. Takket være vår ett-trinns restore er det både enkelt og sikkert å tilbakeføre data etter et eventuelt uhell.

Markedets beste BaaS-løsning

Teknograd vurderte ulike løsninger for BaaS, og innså raskt at våre kunders data fortjener markedets beste løsning. Derfor valgte vi Avamar fra EMC, verdens ledende selskap innenfor backup for Enterprise-markedet. Gjennom våre avtaler med landets ledende datasentre og leverandører av infrastruktur, kan vi tilby Avamar som en skreddersydd BaaS-løsning for norsk næringsliv. Den som har opplevd tap av data, har gjerne erfart at det tar tid å gjennomføre en restore. Det betyr gjerne ikke-produktiv arbeidstid, merkostnader til overtidsarbeid samt tapt omsetning og redusert tillit i markedet. Med Teknograds BaaS-løsning får du automatiske rutiner for daglig backup i bedriften, datalagring i topp moderne datasentre og ett-trinns restore etter uhell. Merk deg at våre datasentre befinner seg på norsk jord, i motsetning til mange andre skytjenester. Det er viktig med hensyn til at dataene omfattes av norsk lovgivning og at systemene også er fysisk tilgjengelig. Dersom noen ved en feil sletter eller forandrer en fil, er det i tillegg enkelt å tilbakestille til en tidligere versjon av dokumentet. Med andre ord; enklere rutiner og høyeste sikkerhet for bedriftens kritiske data, til beste for både kunder, eiere og medarbeidere.

Sikring av data står stadig høyere på agendaen i næringslivet, med god grunn. Resultatet av dårlige rutiner blir store tap og i verste fall konkurs. Vil du vite mer om Avamar fra EMC, markedets beste BaaS-løsning, ta kontakt med Rune Haugsvær på 971 21 385.