Gevinst med virtuelt kontor

Stor gevinst med virtuelt kontor

Virtuell kontorløsning gir mange fordeler. Med Teknograds løsning for virtuelt kontor er applikasjonene alltid tilgjengelige, uansett hvor brukerne befinner seg og hvilke klientmaskiner de benytter.

TowerSolid plattform
Teknograds virtuelle kontorløsning bygger på den solide plattformen Citrix, i tillegg har vi gjort mange forbedringer og tilpasninger som kundene våre nyter godt av. Hele løsningen driftes av Teknograd, slik at kundene slipper å tenke på backup, linjekapasitet, lisenshåndtering og andre driftsspørsmål. Noe av det beste med en virtuell kontorløsning er at prosesseringen skjer på serverne, mens det kun er skjermbildet som overføres til klientene. Dermed reduseres kravet til maskinytelse og linjekapasitet vesentlig, og i praksis kan man gjerne benytte PC-er som normalt ville vært klare for utskifting.

DatamaskinTa steget nå!
Fleksibilitet er et nøkkelord; her kan du like gjerne benytte Mac som Windows- eller Linux-baserte maskiner. Teknograd har høy kompetanse og lang erfaring med Citrix og virtuelle kontorløsninger, og tilbyr forbedringer og tilpasninger som gir våre kunder ekstra fordeler. Samtidig har vi nødvendig infrastruktur i form av serverpark, datasenter, linjekapasitet, sikkerhetsløsninger og annet. Kontakt oss i dag for mer informasjon om virtuelt kontor – det er både tid, ressurser og penger å spare!

  • Alltid tilgang til applikasjoner og data
  • Samme arbeidsflate uavhengig av maskinvare og OS
  • All prosessering skjer på server
  • Kun skjermbildet overføres, lavere ytelseskrav til klientmaskinene
  • Enklere administrasjon, backup og vedlikehold
  • Høyere sikkerhet
  • Etablert plattform med forbedringer fra Teknograd

Ta kontakt med oss!