Co-location

Co-location

Optimalt servermiljø

Med co-location hos Teknograd behøver du ikke tenke på datarommet. I stedet kan du glede deg over tilgjengelighet, infrastruktur og sikkerhet på høyeste nivå.

Stabil driftStabil drift
Hvorfor skal bedriften bruke ressursene på dataromsdrift, kjøling, infrastruktur og annet, når dere i stedet kan leie serverplass i moderne datarom med høy sikkerhet? Der håndterer Teknograd alle problemstillinger knyttet til sikkerhet og infrastruktur, slik at kundene våre kan prioritere egne kjerneområder.

Co-locationAlltid tilgjengelig
Kundenes servere plasseres i et moderne datasenter med full redundans/sikring på områder som strømtilførsel, nettverk, kjøling, brannberedskap, fysisk sikring og annet. Her bistår vi med drift, linjer, backup-rutiner og andre administrative oppgaver, gjerne også speiling av data mot en annen fysisk lokasjon. For virksomheten betyr det visshet om at bedriftens kritiske servere ivaretas på best mulig måte, til forutsigbare kostnader.

Høy sikkerhet

Tryggere hverdag
Trusselbildet er mer nyansert enn mange tror. Enkle uhell som strømbrudd eller ødelagt kjøleutstyr kan få store konsekvenser. Med co-location fra Teknograd endres trusselbildet, og bedriften kan slippe investeringer og unngå vedlikehold av datarommet. Derfor er co-location ofte det beste alternativet for både medarbeidere og servere!

  • Fysisk sikkerhet for bedriftens kritiske data og applikasjoner
  • Raske, redundante internettlinjer, oppkobling mot NIX
  • Sikrere IT-hverdag med stabil drift
  • Frigjøring av egne ressurser
  • Ingen dataromsinvesteringer
  • Skalerbart tilbud

Ta kontakt med oss!