Håndtering av domener

domenehåndtering

Domenehåndtering

Overlat domenehåndteringen til Teknograd, så unngår dere å bruke tid på søknader, registre og andre problemstillinger knyttet til bedriftens domener.

domenehåndteringInternettdomener er en viktig eiendel for bedriften, og det er viktig å sikre at bedriftsnavn og annet er ivaretatt i de ulike toppdomener som .no, .com, .as og andre. Samtidig er det viktig å fornye registreringene og sørge for at domenene knyttes til riktig foretaksnummer  ved oppkjøp, sammenslåinger og andre bedriftsmessige endringer. Alt dette kan Teknograd ta hånd om, slik at bedriftens domener forblir viktige eiendeler også i fremtiden.

passwordVi registrerer og fornyer bedriftens domener innenfor alle de mest brukte toppdomenene, og gir deg innlogging til eget kontrollpanel der du har oversikt over hvilke domener som er registrert på foretaket.

Ta kontakt med oss!