Hosted Exchange

E-post

Sikker og forutsigbar e-post

Elektronisk post er effektiv kommunikasjon, men stiller også nye krav til sikkerhet, tilgjengelighet og skalerbarhet. Hosted Exchange fra Teknograd plasserer e-post i skyen. Det gir tilgjengelighet der brukerne til enhver tid befinner seg, samtidig som drift av løsningen krever minimalt med ressurser.

Opp i skyenForretningskritisk
Med denne løsningen plasseres bedriftens e-postløsning i ”skyen”, der den alltid er tilgjengelig og kan skaleres i takt med endringer. For en fast månedlig kostnad får alle brukerne en fullverdig e-postløsning, inkludert deling av kalendere og adresselister, uten at bedriften trenger å ta stilling til lisenser, programvare-versjoner, maskinvare eller drift. E-post er forretningskritisk, derfor er det et naturlig område for hosting.

smartphoneAlltid tilgjengelig
Med Hosted Exchange fra Teknograd er den enkelte medarbeiders e-postkonto alltid tilgjengelig fra Outlook, nettleser eller fra mobil/smarttelefon. Kunder og kolleger vil verdsette bedre tilgjengelighet og effektive delingsfunksjoner, mens administrasjonen kan glede seg over forutsigbare kostnader og enklere drift.

E-postFrigjør ressursene
Hosted Exchange gjør det enkelt å legge til nye brukere når man trenger det, uten å bruke tid på komplisert lisenshåndtering og installasjon. Dermed kan nye medarbeidere helt fra første arbeidsdag nyttiggjøre seg e-post, kalender, adresselister og andre delte funksjoner. Hosted Exchange fra Teknograd benytter også en av markedets beste  løsninger for virusskanning og søk etter spam, slik at bedriften blir mindre sårbar for virusangrep og e-post med useriøst innhold.

  • Alltid tilgjengelig e-post
  • Reduksjon av spam
  • Enkel lisenshåndtering
  • Reduserer kravene til egne ressurser
  • Forutsigbare kostnader

Ta kontakt med oss!