Hosting på høyeste nivå

stack

Hosting på høyeste nivå

Valg av hosting-leverandør er et av dine viktigste valg. Det er dine medarbeidere og dine kunder som vil oppleve kvaliteten på leveransen.

Når du velger Teknograd som hosting-leverandør, får du både kunnskap og skalerbare løsninger. Vår målsetting er å tilby de beste løsningene og den beste infrastrukturen, samtidig som løsningene kan utvides i takt med kunden.

Våre hosting-tjenester retter seg først og fremst mot små og mellomstore selskaper som ønsker optimal sikkerhet og oppetid på en enkel og forutsigbar måte. Sentralt i tjenestene er fysisk plassering av servere og infrastruktur i noen av landets mest sikre  og moderne datarom, med høy sikkerhet på alle aktuelle områder; som brann, strømbrudd, adgangskontroll, linjekapasitet og annet.

Det er mange årsaker til å velge hosting-tjenester fremfor lokal plassering og drift. For mange er det viktigst at de får tilgjengelighet og sikkerhet som moderne forretningsdrift krever, uten å ha egen IT-kompetanse og infrastruktur. Som hosting-kunde av Teknograd er bedriftens servere plassert fysisk i noen av landets mest sikre datarom, med høyeste linjekapasitet og annen infrastruktur, samt muligheten til å velge fritt blant våre ulike hosting-tjenester.

I Teknograds hosting-tilbud inngår blant annet:

  • Online Backup
  • Co-lokasjon
  • Hosted Exchange
  • Leie av rack eller dedikert server
  • Webhotell
  • Lisensadministrasjon
  • Domenehåndtering
  • Høy linjekapasitet
  • Andre tjenester