Online Backup

online backup

Investering i trygghet

Gode rutiner for sikkerhetskopiering/backup er bedriftens viktigste forsikring mot tap av data og påfølgende økonomiske problemer. Online Backup fra Teknograd sikrer gode rutiner for rask og problemfri backup, og du er sikret rask og problemfri datagjenoppretting etter uhell.

online backupForretningskritisk
Stadig flere systemer må betegnes som forretningskritiske, og det er all grunn til å regne på kostnader og øvrige konsekvenser av nedetid. Altfor mange selskaper har smertelig erfart hva det betyr å ha for dårlige rutiner for backup, og det er ingen grunn til å bli en av disse.

shieldSikkert og enkelt
Online Backup har en rekke fordeler sammenlignet med tradisjonell backup på tape eller disk. Enklere rutiner er den mest åpenbare. Løsningen fungerer like godt for mobile brukere som sjelden er innom kontoret, som fra stasjonære disker. Med Online Backup fra Teknograd gjennomføres backup til fastsatte intervaller over kryptert linje, og dataene lagres alltid eksternt, uten flytting av fysiske enheter. Tjenesten kan skaleres etter bedriftens behov, og kopi av bedriftens data er hele tiden trygt plassert i topp moderne og sikre datasentre i Norge.

Rask og enkel gjenopprettingRask og enkel gjenoppretting
Uhell skjer. Uansett forholdsregler, er det alltid en viss risiko for tyveri, maskinvarefeil, brann eller noe annet. Med Online Backup fra Teknograd får bedriften brukervennlige og raske rutiner for datagjenoppretting, slik at IT-driften er i full gang igjen på kortest mulig tid, ofte uten at brukerne merker at noe er oppstått. En viktig del av Teknograds kundeservice er at vi overvåker løsningen og varsler hvis vi oppdager at sikkerhetskopieringen ikke fungerer som den skal eller andre forhold oppstår. Etter uhell bistår vi gjerne med gjennomføring av datagjenoppretting.

  • Sikker lagring av alle data
  • Automatiserte rutiner
  • Effektiv restore/datagjenoppretting etter uhell
  • Ingen fysiske enheter
  • Skalerbare løsninger
  • Frigjort tid og ressurser til kjernevirksomhet
  • Lagring i landets sikreste datasentre
  • Muligheter for lagring på ulike fysiske lokasjoner
  • Bistand fra Teknograd ved behov

Ta kontakt med oss!