Driftsavtale

driftsavtale

it-drift

Driftsavtale med fastpris

Teknograd tilbyr driftsavtale basert på fastpris. Dette er en tjeneste der alt er inkludert, med full forutsigbarhet innenfor IT-support og IT-drift.

driftsavtaleForutsigbarhet
Et viktig poeng med driftstjenesten er at kunden forholder seg til en enkel og forutsigbar prismatrise, noe som eliminerer terskelen for å få løst mindre supportproblemer fordi dette ikke medfører merkostnader. Ved en slik avtale vil budsjetteringen av drift og support være enkel og rask, samtidig som de utførte tjenestene fungerer bedre enn tidligere.

Tjenesten inkluderer blant annet:

  • 24/7 telefonsupport
  • Oppmøte og support ved behov i kundens lokaler
  • Drift og support via Teknograds kundesenter (e-post, telefon, fjernoppkobling)
  • Hosted Exchange (1 konto per bruker) inklusiv et av markedets beste spamfiltre
  • Rådgivning i forbindelse med problemstillinger knyttet til IT-utvidelser, lisensiering, prosjekter og annet
  • Single Point of Contact – Teknograd kan fungere som kontaktpunkt mot tredjepartsleverandører
  • Lisensarkiv: Teknograd administrerer lisensarkiv for sine driftskunder
  • Bestilling av relevant utstyr gjennom Teknograds gode innkjøpsavtaler med aktuelle produsenter
  • Ulike typer overvåkning av serverbaserte tjenester for å forhindre feilsituasjoner
  • Statusmøter med fast frekvens

Ta kontakt med oss!