Gjennomgang av systemet

temperature

Systemgjennomgang

Har du målt tempen på ditt IT-miljø? Hvordan kan vi gi deg kontroll?

temperatureOversikt
Ved å avtale en systemgjennomgang med Teknograd vil vi kartlegge dagens situasjon, slik at du har oversikt og er forberedt på å møte morgendagen uten de store overraskelsene.

fireTrygghet
Vet du hva slags utstyr som er modent for utskifting, om det blir foretatt sikkerhetskopiering, hvordan du henter tilbake data ved behov osv? Vi kartlegger det meste, og gir deg informasjon om hvor vi mener tiltak bør iverksettes.

umbrellaForutsigbarhet
Ved å få en situasjonsoversikt er du forberedt på hvor eventuelle investeringer må foretas, samtidig som du har en oversikt over lisenser, forventede utskiftinger og oppgraderinger. Dette gir deg bedre muligheter for å planlegge!
-Det gir deg kontroll!

Ta kontakt med oss!