Teknograd i strategisk samarbeid med HP

Man sitting in chair in a data center.

Kravene til bedriftens IT-systemer skiller seg dramatisk fra situasjonen for kun få år tilbake. Cloud Computing, Software as a Service, nye sikkerhetstrusler, Big Data, tilgang via mobile enheter, medarbeidere som arbeider over hele kloden, med alle typer enheter…. Listen over nye utfordringer på IT-siden er lang, og for Teknograds del handler det både om å ha den riktige kompetansen i egne rekker – og de rette samarbeidspartnerne på strategiske områder. Når vi nå har valgt HP som strategisk partner på løsninger for våre datasentre, er det fordi HP har bransjens ledende teknologi, i tillegg til at de kan tilby oss det servicenivået som kreves. Teknologien Converged Infrastructure (CI) er plattformen i HPs datasenterløsning. Mens datasentre tradisjonelt har vært organisert i ”siloer”, med servere, lagring og nettverk, opereres alt som én enhet med Converged Infrastructure. CI gjør det enkelt å tilpasse og skalere IT-løsningene til de bruksmønstre og arbeidsmengder som til enhver tid er der. Teknograd ønsker at våre kunder skal høste fordelene fra denne teknologien, og vi benytter derfor HPs teknologi i våre datasentre.

Med HP Converged Infrastructure (CI) beskriver man gjerne datasenteret som Software Defined, i dette ligger at infrastrukturen er virtualisert slik at IT leveres som en tjeneste. CI fører til redusert kompleksitet og vil være et solid fundament også i et langsiktig perspektiv. Uavhengige tester fra anerkjente analyseselskaper bekrefter HPs ledende posisjon på området. Tilsvarende gode erfaringer har Teknograd gjort over flere år, og vi er derfor svært komfortable med å tilby datasentertjenester med HPs CI-teknologi til kundene våre. Til syvende og sist handler det om at vi aldri går på akkord med kvalitet, og tilbyr dataromsløsninger som lever opp til kundenes forventninger. I denne sammenhengen kjenner vi oss trygge på at HP er den beste samarbeidspartneren både på kort og lang sikt.

HP har ledende løsninger innenfor alle områder i datasenteret. Dette inkluderer:

  • HP Converged Infrastructure – fremtidens plattform for datasenteret
  • HP Servers – servere som serverløsninger for fremtiden
  • HP Storage – 3PAR lagringsløsninger
  • HP Networking – nettverksløsninger tilpasset moderne krav, inkludert Cloud Computing
  • HP Technology Services – Rådgivning og service på en ny måte

Magnus Andersen Vyrje ved HPs Enterprise Group er glad for å inngå et sterkere og mer forpliktende samarbeid med Teknograd. – Vi ser at Teknograd har IT-kritiske kunder i ulike segmenter, og at de ønsker å tilby datasentertjenester på høyeste nivå. HPs løsninger med HP Converged Infrastructure passer perfekt med denne filosofien, understreker han.

 

hp_CI_bilde2