Flyr høyt med ny database

– For en organisasjon som er storforbruker av bilder og ofte bruker mye tid og ressurser på fotograferingen, er det nødvendig med en god databaseløsning for bildene, sier Torkell Sætervadet,  redaktør av Flynytt.

nlf21-300x109

17.000 luftsportinteresserte medlemmer
Flynytt er landets største tidsskrift for flyinteresserte, og ett av i alt fem tidsskrifter som utgis av de ulike grenene i Norges Luftsportforbund (NLF), der rundt 17.000 fly- og luftsportinteresserte nordmenn er medlem. Når vi ser nærmere på bildene i medlemsbladene og på nettsidene, forstår vi raskt at det her er mange bidragsytere som kan håndtere et kamera, også med luft under vingene; i motorfly, seilfly, fallskjerm, hangglider eller på annen luftig måte. Nå er forventningene store til at de mange bildene i større grad skal gjenbrukes på tvers av luftsportsmiljøene og således gi økt verdi for organisasjonen og medlemmene.

– Bedre muligheter for gjenbruk er utvilsomt en av de store fordelene med å benytte en profesjonell mediedatabase. Tidligere lå bilder lagret mer eller mindre tilfeldig på ulike disker, nå ser vi for oss at alle bilder skal arkiveres med søkbar informasjon slik at de er tilgjengelig for alle i våre ulike grener av forbundet. Det gir utvilsomt en merverdi som veier opp for de månedlige leiekostnadene til mediedatabasen, forteller Torkell Sætervadet.

Mediedatabase for fremtidens medlemskommunikasjon
NLF er helt i startfasen med bruk av den leide løsningen T7D MAM Basis, i utgangspunktet gjort tilgjengelig for ti samtidige brukere. Flynytt-redaktøren er spesielt begeistret for muligheten for å laste opp mange bilder samtidig via FTP-verktøy, hvor man også kan tagge mange bilder i samme prosess. – Dra-og-slipp-funksjonalitet mot Indesign var en annen funksjon vi så stor nytte av, likeledes bruken av permalenker som forenkler bruk av bilder på web. Våre trykte publikasjoner lever godt, men i fremtiden ser vi også for oss å tilby mer lesebrettvennlig medlemsinformasjon. Derfor var det viktig å velge en mediedatabase som er tilrettelagt for ulik fremtidig teknologi og plattformer, sier Torkell Sætervadet.