Høyeste sikkerhet for medlemsbasen

nla1Gjennom 35 år har Norsk Luftambulanse gitt medisinsk assistanse på åstedet når ulykke eller sykdom rammer. Nå sikres medlemsbasen med dobbel redundans.

Medlemmene utgjør grunnfjellet
Årlig har Norsk Luftambulanse (NLA) en rekke utrykninger med legebil eller helikopter, og siden starten i 1977 er tusenvis av menneskeliv reddet som følge av at medisinsk personell og utstyr har nådd frem kort tid etter ulykken. Heldigvis finansieres de åtte helikopterbasene til Norsk Luftambulanse AS nå over Statsbudsjettet, mens Stiftelsen Norsk Luftambulanse utfører livsviktig arbeid i form av kursvirksomhet, forskning og informasjon. – De mer enn 700.000 medlemmene våre utgjør grunnfjellet i stiftelsen, og støtte fra disse er avgjørende for arbeidet som utføres, forteller systemsjef Bjørn Fossen.

Forretningskritisk
Hos NLA utgjør kommunikasjon med medlemsmassen utvilsomt en forretningskritisk del av virksomheten. Størstedelen av inntektene kommer herfra, og distribusjon av medlemsblad, kampanjer, loddsalg og andre inntektsbringende aktiviteter pågår kontinuerlig. Den selvutviklede medlemsløsningen utvikles hele tiden, og må være tilgjengelig 24/7, ikke minst fordi AMK-sentralene også benytter denne når NLA-medlemmer har behov for hjelp i utlandet. Da Norsk Luftambulanse nylig inngikk avtale med Teknograd om å plassere serverne med medlemssystemet hos Teknograds datasenter, var det først og fremst for sikre oppetid og unngå unødig ressursbruk. – Vi valgte å operere med full georedundans, altså to servere på fysisk adskilte lokasjoner. Hvis produksjonsmaskinen skulle gå ned, overtar reservemaskinen umiddelbart. Fordelene er mange, det aller viktigste er at vi fullstendig unngår nedetid og at alle problemstillinger knyttet til UPS, kjøling, linjekapasitet, sikkerhet og annet blir håndtert av Teknograd. Dermed kan vi bruke våre egne ressurser på utvikling av inntektsskapende medlemsaktiviteter, forteller Bjørn Fossen, Anders Nordmarken og Paul Fox ved IT-avdelingen hos Stiftelsen NLA.

Katastrofeerfaring
Katastrofeøvelser er utvilsomt en kjent aktivitet hos Norsk Luftambulanse. Realistiske øvelser er nødvendig for å håndtere ulike typer katastrofer når de virkelig inntreffer. Slik er det også på IT-siden, der NLA hittil har gjennomført fullskala katastrofescenarier med full datagjenoppretting to ganger i året, til uplanlagte tidspunkter. – Prislappen var rundt 50.000 kroner hver gang. Besparelsene på dette området alene var et viktig argument for å satse på full georedundans, forteller medarbeiderne ved NLAs IT-avdeling. De forteller også at det var enkelt å velge samarbeidspartner på dette viktige området. – Vi vurderte ulike IT-leverandører, men først hos Teknograd møtte vi mennesker som snakket samme språk som oss selv. Oppfølgingen og serviceinnstillingen etterpå har vist at det var et klokt valg, sier et samstemt team ved Stiftelsen Norsk Luftambulanse.