DC-X arkivsystem

mediearkiv

DC-X

DC-X arkivsystem

Løsninger fra Digital Collections har blitt benyttet som arkivsystem for aviser og mediebedrifter siden 1991. DC-X er på markedet! Og den setter en ny standard for innholdssystemer.

mediearkivArkiv/organisering
Du kan overvåke innkommende materiell, enten det er via RSS feeds, arkiv fra egne produksjonssystem eller fra ulike publiseringsløsninger for lesebrett, nett eller mobil. Du kan naturligvis få varsling når elementer ankommer som matcher dine forhåndsdefinerte kriterier. DC-X er bygget på åpne standarder hvor IPTC, XMP, EXIF, ATOM, REST og NITF er velkjent, og støttet på ulike måter, for å sørge for at vi kan importere, arkivere og distribuere ditt innhold.

fileTilgangsregler
DC-X har en avansert rettighetshåndtering, som styrer brukere og rollers rettigheter ned på enkeltdokumenter, i tillegg til en avansert håndtering av opphavsrett og avtaler om bruksrett på digitalt innhold. Les mer om Rights Management på DCs egen utviklerblogg her.

pencil-rulerInnskriving
Du kan nå skrive inn og planlegge saker direkte i DC-X. Du kan koble bilder til artikler og forberede dem til publisering, lenge før du vet om de skal på trykk, på iPad eller annet mobilt nettsted! Deler av dette er utviklet i samarbeid med Gannet Group, da de gikk i gang med sin “Content One”-strategy, hvor mer enn 7000 brukere benytter systemet.

listTekstklassifisering
Med Semantic Engine kan materiale du arkiverer i DC-X automatisk klassifiseres i forhold til kategorier, emner, samtidig som man kan trekke ut kjente steder, personer og bedriftsnavn. Det er svært avanserte algoritmer som benyttes til å analysere teksten og alle ord, og hvilken posisjon de står i i forhold til hverandre.

aimFinn lignende innhold
Ved å sammenligne ulike dokumenters klassifisering er det mulig å finne innhold som ligner på hverandre, eller som omhandler de samme sakene.