Mediegalleri

mediearkiv

arkiv

Mediegalleri

Har du behov for arkivering og tilgjengeliggjøring av markedsmateriell, bilder, dokumenter eller video? Se vår nye løsning på mediegalleri.no

BildedatabaserTeknograd tilbyr løsningen for ditt behov – Mediegalleri
Mange begrep har blitt brukt på slike systemer, f.eks. Media Asset Management (MAM), Content Management System (CMS) osv, men vi tolker det som at man har noen dokumenter eller bilder, som man ønsker å ta vare på, med mulighet for deling og gjenfinning.

Behov og ønsker varierer ofte, og vi forsøker oss på en praktisk tilnærming for å finne løsninger som passer din virksomhets behov. Vi vet at det kan være forskjell på bedriftsinterne behov, og hvordan du skal forholde deg til deling av informasjon og dokumenter med leverandører, mediebyråer, kunder eller presse.

pencil-rulerHva med merkevarebygging?
Hvordan har du sikret deg at det alltid blir benyttet riktige versjoner av dokumentmaler, logo eller visuelle profilelementer i markedsføring av din virksomhet eller dine produkter? Vi leverer systemer som gjør at du kan føle deg tryggere på at din visuelle profil blir ivaretatt hver dag!

Ta kontakt med oss for å se nærmere på hvordan vi kan bygge opp et mediearkiv for deg!