Fleksibel teknologi

mediearkiv

Åpen og fleksibel teknologi

Digital Collections har rundt 200 installasjoner over hele verden. Systemet kjennetegnes av en åpen arkitektur som lett kan integreres med andre systemer, for eksempel redaksjonssystemer og bildesystemer.

dc_x_screenshot_6001

Teknologi med åpne API-er og fleksibilitet for import/eksport gir stor merverdi for selskaper som ønsker å produsere innhold for ulike kanaler som nettbrett, PC, smarttelefoner, papirutgaver og annet.

Fleksibilitet

Med DC-X som sentralt og medieuavhengig innholdslager, kan Teknograd skreddersy løsninger med automatisk skalering og tilpasning av bildene til ulike kommunikasjonsflater (Single Source Imaging) samt automatisk lesing og lagring av metadata/bildeinformasjon. DC-X håndterer ulike typer mediefiler, også digital video hvor vi kan sette opp automatisk konvertering til ønsket format.

Teknograd viser fremtidens innholdsløsninger på Ifra
Gode synergier for Media Norge