Gamle disker en trussel

harddisk1

Gamle harddisker representerer en betydelig sikkerhetsrisiko. Under en stor sikkerhetskonferanse arrangert av Norsis nylig, var håndtering av utrangerte harddisker et aktuelt tema. I en artikkel i Dagens IT fra sikkerhetskonferansen, kommer det blant annet frem at altfor mange bedrifter mangler rutiner for sletting av utrangerte harddisker. Dette utgjør en mye større sikkerhetsrisiko enn mange er klar over, fordi kriminelle nettverk kjøper sensitiv bedriftsinformasjon og lagringsmedier som ikke er slettet på tilfredsstillende måte.

Fullgod  sletting fra Teknograd

Teknograd tilbyr sletting av data fra harddisker med en av markedets beste degausere, en Ontrack Eraser Degauser 3.0. Denne er også godkjent av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) for sletting av all gradert informasjon til og med HEMMELIG. Ved hjelp av en kraftig elektromagnet slettes alle data på harddisker og taper slik at det ikke kan rekonstrueres.

Advarer mot utsending av utstyr

I følge artikkelen i Dagens IT er det tidligere avdekket at norske bedrifter er blant de dårligste i verden når det gjelder sletting av harddiskdata. I en undersøkelse var kun 2 av 25 harddisker slettet på tilfredsstillende måte. Det advares også sterkt mot trenden med å sende utrangert datautstyr ut av landet, der det ofte havner på store søppelfyllinger i Afrika. I praksis viser det seg at mange leter etter brukte harddisker på disse søppelfyllingene og videreselger dem til kriminelle.

Sørg for 100 prosent sletting

Den eneste akseptable løsningen er å sørge for fullgod sletting. Teknograd tar dette på alvor, som en del av å sørge for god IT-sikkerhet for kundene våre. Ring oss i dag, så legger vi inn sletting av disker som en del av driftsavtalen eller gir et konkret tilbud. Det er en rimelig investering for å unngå at sensitive data kommer på avveie.

Les hele artikkelen i Dagens IT (29.05.13)

Sertifikat fra NSM for Teknograds Eraser:

eCopy, Inc.