Dag Honningsvåg ny styreleder i Teknograd AS

Foto: Kai Myhre

Foto: Kai Myhre

Dag Honningsvåg er valgt til ny leder av styret i Teknograd AS. Eierne av Teknograd har i en tid ønsket å profesjonalisere styrearbeidet som et ledd i selskapets videre utvikling, og er svært godt fornøyd med å få Dag Honningsvåg inn i styret.

Dag Honningsvåg har hatt sentrale lederposisjoner i en rekke norske selskaper, blant annet CA Norway, Opera Software og sist Making Waves. Dag Honningsvåg tror det er erfaringer som kan dras nytte av i Teknograd, samtidig som han sier det er viktig å huske at alle selskaper har sin egenart, kultur og sitt indre liv. – Det er dette vi må utvikle og foredle i Teknograd, og det gleder jeg meg til å være med på. Jeg kjenner flere av personene i Teknograd fra tidligere, og beundrer dem for måten de har utviklet selskapet gjennom en årrekke. Menneskene i Teknograd er den viktigste årsaken til at jeg hadde lyst til å være med og påvirke selskapets utvikling videre. I dagens marked må leveransene skje med topp kvalitet og ”orden i sysakene”. Det har menneskene i Teknograd vist at de behersker, derfor har de et godt fundament for videre vekst og utvikling, sier Dag Honningsvåg.

Dag Honningsvåg har de siste seks årene ledet oppbyggingen av Making Waves, et selskap konsentrert om konsulent- og prosjektleveranser innen områdene design og teknologi. Selskapet har vokst fra rundt 100 til 300 ansatte i disse årene, og i samme periode bygget opp en avdeling i Krakow. I januar 2014 fikk Making Waves nye eiere og selskapet ble fusjonert med seks andre skandinaviske virksomheter. Dag Honningsvåg sluttet i Making Waves høsten 2014.

Knut Erik Sørvik er en av gründerne i Teknograd, og tidligere arbeidende styreleder. Han forteller at eierne i en tid har ønsket å etablere et profesjonelt styre for virksomheten. – Vi ønsker å videreutvikle selskapet og ligge i forkant av markedets utfordringer rundt områder som drift, skytjenester, sikkerhet og mobilitet. Samtidig vil vi ta vare på Teknograds unike bedriftskultur og personlige eierskap til kunder og løsninger, noe som alltid har vært Teknograds varemerke. Dag Honningsvåg har solid, relevant erfaring fra kompetanseselskaper i IT-bransjen, og vi er svært godt fornøyd med å få en slik ressurs inn i bedriftens styre, sier Knut Erik Sørvik.