Dynamisk datalagring til kundene våre

hp_600

Tettere samarbeid med HP. Tove Malvik, leder for HP Technology Services i HP, og Stig Adolfsen, daglig leder i Teknograd.

 

Teknograd har nå gått inn i et enda tettere samarbeid med HP, der vi kjøper datalagring som løpende kapasitet i takt med behovene. Gevinsten kommer kundene til gode, i form av fleksibilitet, forutsigbarhet og bedre tilgang på Teknograds ressurser.

Når du kjøper tjenester som hosting, ekstern backup og driftstjenester fra Teknograd, kjøres løsningene på moderne infrastruktur fra HP i topp moderne datasentre. Nå har vi utvidet samarbeidet med HP, slik at vi kjøper datalagring fra HP i takt med behovet hos deg og andre kunder. I praksis betyr det at når du trenger 1 GB mer eller mindre, tilpasses dette nærmest umiddelbart, uten at Teknograd må utføre manuelle operasjoner. Den ene siden er at det gir fleksibilitet og forutsigbare kostnader for datalagring, den andre er at vi kan bruke egne ressurspersoner mer proaktivt enn tidligere. Valget av HP som hovedleverandør på serversiden er et strategisk valg vi har tatt tidligere, og erfart at det gir den tilgjengeligheten og driftssikkerheten vi ønsker.

Tove Malvik er leder for HP Techonolgy Services. Under kontraktssigneringen med Teknograd trakk hun frem at dette er et strategisk og langsiktig samarbeid for begge parter. – Teknograd har en sterk posisjon i SMB-markedet, og denne avtalen gir selskapet muskler til å vokse videre i dette markedet, sa hun.

Øyvind Gaska, Business Development Manager i HP Technology Services, ser mange fordeler ved denne teknologien for kundene i SMB-segmentet. – Standardisering av IT-infrastruktur er nærmest nødvendig for å overleve, og IT kjøpes i stadig større grad som en dynamisk tjeneste. Med den tjenesten Teknograd nå leverer, kan de tilby kundene bedre fleksibilitet samtidig som man aldri risikerer å nå et tak når det gjelder lagringsmengde, sier han.

Teknograd er blant de første norske HP-partnerne som velger dynamisk lagring for kundene sine. HPs Development Manager sier det forteller om en fremtidsrettet strategi og god teknologiforståelse. – Det vil alltid være begrenset med ressurser, og derfor avgjørende å få mest mulig kundeverdi ut av ressursene. Kundene er tjent med å bruke Teknograds erfarne konsulenter til mer proaktive formål enn å oppgradere lagringsløsningene i datasenteret. Vårt samarbeid med Teknograd ligger på alle tre nivåer; operasjonelt, taktisk og strategisk. De er en partner som alltid leverer, som vi gjerne anbefaler for SMB-bedrifter med høye krav på IT-siden, sier Øyvind Gaska.