Servicedesk i elitedivisjonen

samtale

helpdesk2

Servicedesk i elitedivisjonen

Teknograds nye Servicedesk har tatt steget opp i elitedivisjonen. Kompetansen har vært der hele tiden, nå er den satt enda bedre i system. Vi har investert i et avansert servicedesksystem som holder orden på alle henvendelser og lagrer all historikk og kundeinformasjon.

Det betyr at henvendelsen din alltid har et referansenummer og er knyttet opp til historikk, installert utstyr og andre forhold. Hensikten er enkel; hjelpe deg som kunde på en mest mulig effektiv måte!

Alltid oversikt
Med utvidet serviceteam og vårt nye ITIL-baserte system for administrasjon av alle henvendelser til servicedesken, vil du oppleve kortere ventetid og at saken din alltid får oppfølging. I systemet ligger alle våre kunder registrert med kontaktpersoner og hvilke løsninger og versjoner vi har levert, slik at vi har oversikt over situasjonen. Sender du en mail til support@teknograd.no, registreres saken omgående på deg som kunde hvis du er registrert i systemet. Medarbeiderne ved servicedesken får automatisk opp alle nødvendige data når saken påbegynnes.

Sanntids oversikt
En viktig del av et moderne verktøy for administrasjon av henvendelser, er overvåkningsfunksjonene. Vår supportansvarlig ser hele tiden hvilke henvendelser som er i arbeid, og det er innbakt varslingsrutiner som sikrer at både små og store saker alltid får nødvendig oppfølging. I vår servicedesk viser storskjermer hvilke saker det arbeides med, og det skjer rapportering i sanntid etter fastsatte måleparametere.

Hensikten er enkel: få mest mulig ut av tilgjengelige ressurser, og sikre kundene våre best mulig service. Når vi samtidig har utvidet staben på dette viktige området, føler vi oss trygge på at du vil oppleve oss som en enda bedre leverandør fremover.