Nettbasert produksjon av trykksaker

2imagine1

Tenk deg å kunne redigere og publisere grafiske dokumenter direkte fra nettleseren, vel vitende om at sluttresultatet både vil oppfylle kravene fra designhåndboka og trykkeriet. Teknograd har levert den nettbaserte løsningen 1publish fra 2imagine til en rekke norske kunder, som opplever mer effektiv produksjon av annonser, trykksaker og annet materiell. En av disse er Sport1.

Selvbetjeningsløsning for butikkene

Eierne av hver Sport1-butikk avgjør selv hvilke kampanjer og tilbud butikken skal gjennomføre. For å legge til rette for benytter de løsningen 1publish fra 2imagine som en selvbetjeningsløsning for trykksaker og markedsmateriell. Ved hjelp av denne kan hver butikk fremstille egne varianter av butikkdisplay, plakater og markedsmateriell direkte fra nettleseren, basert på maler tilrettelagt fra kjedens sentrale markedsføringsavdeling. Ved at butikkdisplayet printes på A3-skrivere i den enkelte butikk, blir både distribusjonskostnadene og ”time to market” redusert betydelig, samtidig som løsningen bidrar til at kjedens merkevare og identitet ivaretas på en god måte.

– Løsningen fra 2imagine og Teknograd gjør butikkene våre langt mer effektive og reduserer produksjonstiden. Takket være integrasjonen via API, kan den enkelte medarbeideren arbeide innenfor sitt kjente brukergrensesnitt og vanlige innlogging, sier Espen Dybvig, marketing manager hos Sport1.

Indesign og Illustrator

Teknograd valgte å tilby 1publish fra 2imagine fordi løsningen er tilrettelagt for redigering direkte i ”native” Adobe Indesign- og Illustrator-dokumenter, i tillegg til PDF. Administrator styrer hvilke endringer den enkelte bruker kan få utføre. For kjedevirksomheter er gevinstene store, fordi det er stort behov for å utføre lokale tilpasninger av standardiserte maldesign. Med 1publish kan tekst, bilder og annen informasjon enkelt endres direkte fra nettleseren, i et brukervennlig grensesnitt med intuitive verktøy. I praksis betyr det effektiv produksjon av annonser, plakater og trykksaker, uten behov for spesialverktøy eller ”grafiske medarbeidere”.

Ta kontakt med oss for å forenkle prosesser og arbeidsflyt for grafisk fremstilling, og samtidig sikre at merkevare og identitet ivaretas. Vi viser deg gjerne hvordan dere kan høste fordeler med 1publish.