Norsk Luftambulanse: I lufta med IT i skyen

nla2

Norsk Luftambulanse har overlatt serverparken og all IT-drift til Teknograd. – Det var veloverveid og utvilsomt en riktig beslutning, sier administrasjonsdirektør Pål F. Heffer.

Stengte datarommet
I serverrommet hos Norsk Luftambulanse er det mørkt og stille. I løpet av det siste året er samtlige servere flyttet til Teknograds datasentere, og IT-driften er overlatt til Teknograd. Det samme gjelder førstelinjesupport for brukerne. Pål Heffer forteller at ressursbruk, sikkerhet og oppetid var de viktigste drivkreftene bak beslutningen.

– Planleggingsprosessen knyttet til outsourcing av IT har pågått over flere år. Datarommet vårt sto foran betydelige investeringer, samtidig så vi at IT ble kritisk på stadig flere områder, hele døgnet og alle dager i året. I luftambulansetjenesten er det aldri mulig å stenge driften, og systemer for produksjon, vedlikehold, rapportering, kommunikasjon og mye annet er kontinuerlig i bruk. Derfor var det en riktig avgjørelse å gå for outsourcing av IT, selv om det var en omfattende prosess å flytte et stort antall serverapplikasjoner av ulik kompleksitet, forteller han.

Drift fra åtte helikopterbaser

Norsk Luftambulanse består av to enheter; en stiftelse basert på inntekter fra støttemedlemmene og bedrifter, og et aksjeselskap som opererer åtte av landets legehelikopterbaser på oppdrag for myndighetene. Gjennom flere år har Teknograd levert IT-tjenester til stiftelsens drift av medlemsbasen, samt diverse maskinvare til brukerne. Etter at Teknograd i år har overtatt hele driftsansvaret for IT, kan administrasjonsdirektøren glede seg over at IT-drift ikke lenger er et tema for bekymring i egen organisasjon.

– Outsourcing av IT gjør det mulig å ha et enda sterkere søkelys på egne aktiviteter, der vi ivaretar kritiske samfunnsoppgaver. Vi kjenner oss trygge på at IT-sikkerhet, lagring, serverpark og – ikke minst – linjekapasitet er på høyeste nivå. Gjennom hele prosessen har vi opplevd at Teknograds medarbeidere forstår virksomheten vår og snakker et språk vi forstår. Både i størrelse og i bedriftskultur er Teknograd en utmerket bedrift å samarbeide med, og det var til sist avgjørende for vårt valg av IT-partner. Dessuten var de en av få aktuelle leverandører som kunne ta fullt ansvar for både Mac- og Windows-baserte løsninger, sier Pål F. Heffer, administrasjonsdirektør i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.