Online Backup uten unntak

Nettbasert backup til eksternt datasenter er på få år blitt den mest vanlige backup-løsningen i bedriftsmarkedet. Fordelene er mange, men ofte faller enkeltmaskiner utenfor standardløsningene. Det er det heldigvis enkelt å gjøre noe med!

Online Backup gir mange fordeler sammenlignet med tradisjonell backup på tape eller flyttbare disker. Standardisert backup til et profesjonelt datasenter, faste backup-intervaller, og – ikke minst – enkel restore om noe uforutsett skjer. Derfor anbefaler vi kundene våre å benytte en av våre løsninger for ekstern backup, det gir både høy sikkerhet og forutsigbare kostnader.

Teknograd tilbyr både standardiserte løsninger for Online Backup og mer sofistikerte backup-løsninger som vi skreddersyr til hver kunde. Vi tar utgangspunkt i en analyse i bedriften, der vi ser på hvilke data som er mest kritisk og hvilke krav som bør gjelde for ulike typer data. Har du allerede en tjeneste som fungerer godt, med Teknograd eller andre aktører, kan vi hjelpe deg med å finne gode backup-løsninger for data som faller utenfor standardløsningen. Mange har for eksempel erfart at enkeltstående Mac-er med lokal lagring i et Citrix-miljø ikke dekkes tilstrekkelig gjennom standardiserte løsninger av typen Online Backup. Teknograd har blandete miljøer Mac/Windows som et av kjerneområdene, og finner gode løsninger for disse miljøene.

Teknograd har lang erfaring og høy kompetanse med alle typer backup, den vil vi gjerne dele med deg! Kontakt oss med en gang, så har du straks høynet sikkerhetsnivået.