Fremtidsrettet medieløsning

søk

Fremtidsrettet medieløsning hos NHST

nhst_bygg1-300x221NHST Media valgte Digital Collections´ DC-X fra Teknograd som arkivløsning for snart et år siden.

I DNs redaksjon har utvalgte brukere benyttet systemet i noen måneder, og planen er at alle journalistene snart skal benytte DC-X i sitt daglige arbeid. Tidligere benyttet de et egenutviklet system. Dermed får de et moderne system med bedre søkemuligheter og kortere responstid. Mens den gamle løsningen var avhengig av VPN-tilknytning for ekstern bruk, kan brukerne logge seg inn i DC-X via webgrensesnitt.

IT-sjef Svenn Larsen ser frem til at alle saker er tilgjengelig i det nye arkivsystemet, og at de sju redaksjonene i NHST Media har tatt det i bruk. Ikke mindre enn 2 TB med arkivmateriale skal konverteres til DC-X, og det tar tid.

– Konverteringen har tatt lengre tid enn beregnet, men nå har vi god fremdrift på dette. Målet er at alle sju redaksjoner i NHST Media skal bruke systemet etter hvert, og at vi ikke lenger skal ha en dedikert arkivar i selskapet. Det siste vil kreve større disiplin fra journalistene, understreker Svenn Larsen.

NHST Media valgte arkivløsning fra Digital Collections etter å ha brukt god tid på å studere ulike løsninger. Flere faktorer var utslagsgivende.

– En god arkivløsning er nødvendig for et moderne mediehus. Digital Collections kjente vi fra flere besøk på avismessen Ifra, og vi opplever at de både forstår tradisjonell avisdrift og hvilke krav som stilles i en moderne medieverden. Fotohåndtering er for eksempel komplisert, ikke minst med tanke på rettighetsproblematikk. Video er et annet tema, som vi definitivt hadde med i vurderingen. Vi vurderer også mulighetene for å kommersialisere hele eller deler av arkivet, og hadde behov for et fleksibelt og fremtidsrettet system. Det har vi fått, selv om det fremdeles gjenstår et stykke arbeid før alle i selskapet benytter systemet, sier IT-sjefen.