Teknograd har fått Salgssjef

VI ØNSKER RUNE FORTUN VELKOMMEN!

Rune kom til oss i høst og han har jobbet i IT-bransjen siden 1995 og før det hadde han en karriere i forsvaret. Rune kom til Teknograd fra Coretech og før det fra Atea – han har hele tiden jobbet innen Salg.

Hvorfor ønsket du å begynne hos Teknograd nå, Rune?

”Jeg synes Teknograd er et spennende selskap med store muligheter. Det er et selskap med et svært godt fundament for å kunne tilfredsstille kundenes behov i fremtiden”, sier han. Videre forteller han at han er svært motivert av de mulighetene dette gir han selv gjennom den påvirkningsmulighet han har i Teknograd.

Vet dagens kunder hva de trenger for å dekke behovene sine?

”I en bransje som i alle år har snakket i et språk som det ikke alltid er så lett for utenforstående (i dette tilfellet kunder) å forstå, byr det på store muligheter og litt utfordringer å kommunisere hva vi leverer”, sier Rune. For han selv er det enkelt ; ”vi forvalter store verdier for kundene og skal utvikle tjenestetilbud i hht dette. Vi drifter IT-løsningene og får ting til å fungere, ja – men vi ønsker å være der for kundene i andre sammenhenger også. Ledelsen hos kundene har et stor ansvar i dag og større blir det! Da tenker jeg på informasjonssikkerhet, personvern, forholdet til skytjenester og mye, mye mer som jeg gleder meg til å snakke mer om”, sier han.

Rune er 49 år og bor i Lier. Han har to barn (Aleksander på 17 og Daniel André på 21). Etter at han begynte i Teknograd har han realisert en drøm om å gjenoppta en gammel interesse, nemlig motorsykkel. Praktisk er det også, – daglig på veien mellom hjemmet og Oslo Sentrum.

Runes LinkedIn profil finner du her.