Teknograd utvider salgsavdelingen

Teknograd utvider!

Ingen vet sikkert hva som skaper fremtidig vekst og utvikling, og det er sunt å søke impulser utenfra. Gjennom ansettelse av to nye i salgsavdelingen går vi litt utenom vår egen “andedam” og har funnet tonen med to som vi tror vil utvide både vår og våre kunders horisont.

Vi vil alltid sørge for at våre kunder står støtt på det teknologiske grunnfjellet slik at alt fungerer etter hensikten. Samtidig ønsker vi å videreutvikle vår rådgiverrolle og våre tjenester i takt med markedets behov. Våre kunder skal oppleve å ha “en hånd å holde i”  og en veileder i jungelen av avgjørelser som skal tas på teknologiområdet fremover.

Teknograd utvider og det er en glede for oss i Teknograd å ønske velkommen til to nye i salgsavdelingen.

VELKOMMEN TIL ARNE HENRIKSEN

Arne begynte hos oss 1. september og kommer fra telekombransjen der han har jobbet siden 1997. I løpet denne tiden har han de siste 8 årene drevet sitt eget selskap – Alltelefoni AS i Oslo

Arne sier om seg selv at han er en god selger og liker å jobbe med komplekse løsninger. En viktig grunn til at han valgte å begynne hos oss i Teknograd er, med Arnes egne ord, at “her kan jeg aldri bli utlært eller gro fast”.  -“Med et så høyt kompetansenivå som det er her føler jeg meg trygg, samtidig som jeg blir inspirert til å bidra overfor kundene våre og å utvikle nye kundeforhold i et svært spennende marked”, sier Arne

Arne har intet mindre som målsetting enn å bli den foretrukne rådgiveren som alle kan snakke med.  Han har laget seg en 90-dagers plan og har stort tro på at veien til nye kunder er gjennom gode relasjoner. Han ønsker å snakke om fremtid og han ønsker å sørge for at Teknograd får utnyttet den unike kompetansen selskapet sitter på også i fremtiden. Han understreker at han er imponert over teknologene i Teknograd og deres evne til å snakke et språk som også en ikke-teknolog forstår.

Tross kort tid hos oss, føler Arne seg allerede hjemme her og gleder seg til å ta fatt på jobben med å knytte nye bånd, både hos kunder og i markedet for øvrig. Arne bor på Høvik i Bærum sammen med sin kone.

VELKOMMEN TIL MEHDI RAHMATI

Mehdi kom til Teknograd 1. oktober fra stillingen som Key Account Manager hos Lexit Group. Mehdi er 38 år og bor i gangavstand fra Teknograd, på Ensjø, sammen med sin kone. Mehdi har bakgrunn fra telekombransjen og har blant annet tidligere jobbet i Broadnet og NetCom.

 

På spørsmål om hvorfor Mehdi valgte å jobbe i Teknograd sier han at en rolle i et selskap der han får være med å utforske nye markeder og nye måter å jobbe på, fascinerer han. Han elsker å jobbe med løsningssalg og å kunne synliggjøre for kundene hvilken merverdi gode løsninger kan gi for dem. Videre forteller han at kjemien han føler med selskapet og ledelsen er svært god og lover godt.

Mehdi er en relasjonsbygger av rang, både i mellommenneskelig sammenheng, men også innen sosiale medier. LinkedIn er en plattform han føler seg svært hjemme i og han ser frem til å jobbe tett med markedssiden i Teknograd. “For en selger er et tett samarbeid med markedsavdelingen både lærerikt og nyttig”, sier han.

Med sin erfaring med å hjelpe kunder i alle størrelser, fra små SMB-bedrifter til store selskaper, ser vi i Teknograd frem til å høste av Mehdis erfaringer. Han gleder seg til å bli med videre på en reise til nye markeder og vil helt sikkert gi et godt bidrag til Teknograds utvikling i nye markeder, i en tid hvor det bare blir viktigere og viktigere å skille seg fra konkurrentene.