Utvikler og forvalter visuell identitet

Bente Norum og resten av teamet i Tangram Tangram har utviklet merkevarer for blant annet Tine og Borg Hansa.

 

Designbyrået Tangram ble etablert ved starten av året, og har virkelig fått vind i seilene. Nå er de på vei til nye lokaler på St. Olavs plass. Der har Teknograd allerede forberedt innrykket.

Flytting uten nedetid

Nå gleder de ti medarbeiderne hos Tangram seg til større takhøyde og bedre arbeidsforhold i nye lokaler. Der ser de for seg å være i full drift fra første dag.

– Det er jo en av fordelene ved å overlate alt av IT-løsninger til en profesjonell samarbeidspartner. Når alt av servere, programvare og øvrige IT-løsninger befinner seg i Teknograds datasenter, kan vi konsentrere oss fullt og helt om kundene og arbeidet vårt. Teknograds teknikere har klargjort infrastrukturen i de nye lokalene, slik at vi kan begynne å arbeide med en gang etter flyttingen, forteller daglig leder Bente Norum.

God arkivløsning

For mange produkter er emballasjen selve identiteten, ikke minst er det slik i dagligvarebransjen. Tangram oppbevarer mange av produksjonsfilene for kundene. Derfor var det nødvendig å ha en god arkivløsning, der de alltid har trygghet for at tidligere oppdrag er arkivert og søkbare på en enkel måte.Vi ser at Teknograds IT-løsninger dekker disse behovene godt for oss. Som et nystartet selskap med få mennesker ønsker vi å bruke all tiden på kjernevirksomheten. Vi er verken spesielt gode eller spesielt interessert i IT som teknologi, derfor er samarbeidet med Teknograd verdifullt for oss, sier hun.

Symbol med sju elementer

Også navnet blir lagt merke til for det nystartede byrået. Bente Norum forteller at et tangram er et gammelt kinesisk symbol bestående av sju elementer, og at det kun er i én kombinasjon det kan danne et kvadrat. – Vi bruker tangramet som en metafor for at rammen er strategien og brikkene alle mulighetene man kan skape innenfor rammene. Vi arbeider med utvikling og forvaltning av visuell identitet og design, samt forvaltning av merkevarer for aktører innenfor blant annet dagligvarehandel, offentlige virksomheter og kultursektoren, forteller hun.

Egenutviklet arbeidsmetodikk

I sitt arbeid benytter Tangram den egenutviklede arbeidsmetoden Identitetsprinsippene (IdP). Bente Norum forteller at det er et verktøy for å overføre strategien til visuelle føringer, gjennom hele prosessen fra oppdragsbeskrivelse til implementering. – Våre navneparametere i kombinasjon med IdP gir en objektiv prosess, som gjør oss i stand til å finne riktige og gode navn og visuelle identiteter for kundenes merkevarer. Vi har en tydelig konseptuell tilnærming til faget, noe som synes i arbeidene våre, og løsningene vi leverer skal hjelpe våre oppdragsgivere til å få effekt, forteller hun.

Skalerbare IT-løsninger

Hvor vil Tangram videre? – Først og fremst ønsker vi å etablere oss som et designbyrå av høy kvalitet, som både utvikler og forvalter kundenes merkevarer. Så vil vi gjerne knytte til oss flere dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere, og gjerne bygge kundeforhold innenfor nye områder. Hos Tangram er både store og små kunder velkommen så lenge de ønsker en konseptuell tilnærming til design. Ved å kjøpe IT-tjenester av Teknograd er det enkelt for oss å skalere IT-løsningene i takt med selskapets utvikling, samtidig som kostnadene er forutsigbare. Det kommer godt med i startfasen av et selskap, avslutter Bente Norum.

Tangram utvikler og forvalter visuell identitet, blant annet for Tine.