Tidsriktig løsning

avis

Bringer Media Norge videre

Media Norge har valgt Teknograd som samarbeidspartner for sin DC-X installasjon. Denne løsningen er sentral i Media Norges arbeid for å gjøre redaksjonelt stoff tilgjengelig på en bedre måte for leserne, og for å utveksle og nyttiggjøre seg redaksjonelt innhold på en bedre måte mellom de fire avishusene Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad.

Torkjell Arntzen, IT-medarbeider ved Media Norge IT, er ikke i tvil om at det var riktig å satse på DC-X som plattform og et nært samarbeid med Teknograd.

– Vi opplever at DC-X representerer tidsriktig teknologi i et komplekst mediesamfunn som hele tiden er i endring. For oss bidrar dette systemet til gode synergieffekter mellom våre avishus, med bedre utnyttelse og tilgjengelighet av alt som produseres. Alle artikler arkiveres som PDF eller XML i systemet, og kan publiseres uten tanke på når og hvordan det skal benyttes. I tillegg opplever vi at Teknograd snakker vårt språk og forstår våre problemstillinger, det gjør oss optimistiske for videre satsing på DC-X, sier Torkjell Arntzen i Media Norge.
Innholdsplattform for fremtiden