IT-teknologi og kjernekompetanse

Teknograds kunder slipper å gjøre teknologivalg. De velger hvilke verktøy og løsninger som kreves for å drive fornuftig i sin bransje, så drar de nytte av Teknograds strategiske valg for områder som datasenter, serverteknologi, nettverk og datalagring. To av våre viktigste valg er Digiplex som datasenter og HP som teknologipartner. Ved å velge få partnere, alltid fra øverste hylle, sikrer vi langsiktighet og stabilitet.

For deg betyr det at du får IT-tjenester basert på de beste løsningene som er tilgjengelig. For oss betyr det at vi trygt kan investere i nødvendige sertifiseringer og kunnskap, rekruttere mennesker med riktig kompetanse, og være sikret prioritet og oppfølging fra ressursene til HP og andre ledende produsenter. Gjennom vårt samarbeid med Digiplex er dine IT-løsninger og dine data alltid plassert i moderne datasentre i Norge, med både fysisk og virtuell sikring, reservestrøm og sikring mot brann og andre uhell.

Kundenes applikasjoner kjøres som virtuelle servere på store HP-datamaskiner med kapasitet langt utover vanlig behov. Når en server behøver mer kapasitet i form av regnekapasitet, lagring eller annet, er dette tilgjengelig umiddelbart, uten manuelle inngrep. Bruk av to fysisk adskilte sentre gjør det enkelt å speile kritiske servere mot en ekstern lokasjon, slik at vi alltid har reserveløsninger som umiddelbart kan tas i bruk ved et uhell. Ved uhell, diskkrasj, strømbrudd eller andre hendelser som fra tid til annen vil kunne oppstå, påvirkes normalt ikke IT-bruken hos våre kunder i det hele tatt. Valgene vi har foretatt, er gjort i et langsiktig perspektiv, slik at de utgjør en plattform som hele tiden kan tilpasses utviklingen.

Kontakt meg for en prat

Tillit og samarbeidIT-driftSkytjenester og hostingBedriftens IT-fremtid


Les også