IT-tjenester for fremtiden

Det snakkes om skytjenester, virtualisering, Software as a Service og outsourcing – vi hjelper deg!

Valg av IT-tjenester og IT-partner er strategisk viktig for deg i dag, og enda viktigere i et fremtidsperspektiv. Derfor står langsiktighet sentralt i alle valg vi gjør, enten det gjelder rekruttering av medarbeidere, valg av løsninger eller anbefalinger til kundene våre.

Noen kunder har vært med oss helt siden starten. Når vi spør om årsaken til dette, handler det alltid om tillit i større grad enn om teknologi. Tillit til at Teknograd leverer tjenester som er markedstilpasset og støtter dagens behov og standarder, og tillit til at vi vil være en god samarbeidspartner også i fremtiden. Den tilliten verdsetter vi høyt, og vi arbeider hele tiden for å forvalte den på beste måte. Med gjensidig tillit og forståelse for hverandres ansvar og roller, kan vi sammen lykkes i fremtidens teknologisamfunn.

IT er definitivt noe annet i dag enn for noen få år siden:

  • Teknologien har endret seg,
  • Det samme har betydningen av IT for den enkelte virksomhet.
  • Løsninger som ikke var så viktige for et par år siden, er i dag forretningskritiske med store økonomiske konsekvenser hvis de ikke fungerer 24 timer i døgnet.
  • IT går i retning av industrialisering, der stadig færre velger å ha eget datarom og egen IT-avdeling.

I Teknograd tilpasser vi oss hele tiden til denne utviklingen. Samtidig har vi gjort noen strategiske valg, som handler om teknologi, samarbeidspartnere og mennesker. IT-drift står sentralt i våre tjenester. Der vi har ansvaret for drift av kundens kritiske løsninger, hvor alt av servere, programvare og datalagring befinner seg i moderne datasentre. For deg som kunde betyr det tilgjengelighet uten avbrudd, og sikkerhet for at data ikke kommer på avveie. Alltid til forutsigbare kostnader.

Menneskene som arbeider i Teknograd, er levende opptatt av teknologi. Derfor har de verdens beste arbeidsplass med fantastiske utviklingsmuligheter, og mange blir her år etter år. Det kommer deg til gode, i form av rådgivning, innsikt i hvordan teknologien utvikler seg og kunnskap om hver kundes løsninger og forretningsform.

Mange snakker om begreper som virtualisering, skytjenester, outsourcing, virtuell lagring, datasentre og Software as a Service. Du trenger ikke bry deg om disse eller andre IT-begreper hvis du ikke selv ønsker det. Det er vår oppgave, og vi befinner oss i frontlinjen hele tiden.

Det eneste du trenger å vite, er at bedriftens IT-løsninger, servere og kritiske data befinner seg i landets beste og tryggeste datasentre.

  • Der kommer de ikke på avveie
  • Lisensene dine er oppdatert
  • Kritiske løsninger fungerer til alle døgnets tider
  • Linjekapasiteten er på et absolutt toppnivå.

Slik vil det være i fremtiden også, selv om det kommer til nye ”buzzwords” og begreper, og nye verktøy blir viktige for brukerne dine. Du trenger heller ikke lære deg morgendagens begreper, men kan i stedet konsentrere deg om hvordan din egen bransje utvikler seg. Så holder vi jevnlige statusmøter og tilpasser IT-tjenestene til din drift og forretningsform.

Kontakt meg for en prat

Tillit og samarbeidIT-driftSkytjenester og hostingBedriftens IT-fremtid


Les også