Teknograds nye teknologidirektør (CTO)

Gunnar Grønås er ansatt som sjef over selve kjernen i Teknograd – teknologien. Med det har vi fått en mann som vil utfordre både oss og kundene våre. Teknologi vil påvirke oss og vil kreve endringer for alle! Vi må forholde oss til hva det betyr og gir av nye muligheter og behov for endringer.

Gunnar er svært kunnskapsrik, strategisk tenkende og deler gjerne av det han kan. Han har blant annet lang erfaring med skyløsninger og å lede transformasjonsprosesser i ulike virksomheter. IT skal gi forretningsmessig verdi og vi er glade for og stolte av å få en så kompetent leder på området om bord. Vi i har store forventninger!

Gunnar er egentlig utdannet bedriftsøkonom, men med en «medfødt» evne og interesse for IT, var det ingen vei utenom, – han har jobbet med informasjonsteknologi i over 20 år nå. Han kom til Teknograd etter mange år i Basefarm, DellEMC og VMware. Du kan lese mer om Gunnars bakgrunn på hans LinkedIn profil her. Opprinnelig er Gunnar fra Vardø, men har mer eller mindre bodd i Oslo siden 1996. Nå bor han på Rasta og har to barn.

Hvorfor velger Gunnar å begynne hos Teknograd og hva er utsiktene? 

“Teknograd er et endringsorientert selskap, det har vært viktig”,  sier Gunnar.  Han mener at størrelsen og innstillingen er perfekt for å møte de neste årenes muligheter. Tradisjonelt er Teknograd en IT-driftspartner (en outsourcet IT-avdeling) som sørger for at alt fungerer hos kundene. Det skal vi fortsette med, men vi vil være så mye mer.

“For at IT skal gi en merverdi og et konkurransefortrinn for kundene våre skal vi i Teknograd ha fullt fokus på nettopp det fremover”, sier Gunnar. Han sier at mange kan levere drift og servere – men det er ikke der den største effekten er. Effekt skapes ved å ha fokus på det forretningsprosessene. IT-snakker ofte et språk som business siden i bedriftene ikke forstår og motsatt. Det betyr at vi må være en «oversetter» i den forstand at vi må evne å gi ledelsen forståelse for teknologiens rolle og muligheter det gir for utviklingen av organisasjonen.

IT er i dag over alt og i alle avdelinger, det er på tide at bedriftsledere forstår, får oversikt og ser mulighetene totalt sett. Hvordan effektivisere, hvordan levere de beste tjenestene for den enkelte divisjon eller avdeling og hva det har av betydning for bedriftens verdiskaping og fremtidsmuligheter. Vårt oppdrag er å gjøre våre kunder suksessfulle og hjelpe dem med å vinne i sine markeder.

Vårt mantra er TID!

Den mest verdifulle ressursen vi har, den vi ikke kan kjøpe mer av eller ta igjen. Tiden må utnyttes bedre; ved å effektivisere alt hva vi gjør. Det vil Gunnar og Teknograd bidra med i tiden fremover.

Vi ønsker Gunnar velkommen til Teknograd!