Vi takker for tiden med Rune Haugsvær

Etter snart 10 år hos Teknograd velger Rune å gå videre på nye veier. Vi takker for mange fine år og ønsker han lykke til videre.

Rune forteller at han har hatt en fantastisk tid i Teknograd og at reisen han og selskapet har hatt disse årene har vært svært spennende. Da Rune begynte var det 13 ansatte og i skrivende stund er det 24.

”Det har skjedd store endringer i markedet og hos kundene i den tiden jeg har vært her og dette vil bare fortsetter å eskalere”, sier Rune. På den tiden han begynte i Teknograd hadde de fleste kundene egne serverrom og skytjenester var ”farlige”. Det var stort sett snakk om ”Bits and Bytes”. Etter det har markedet modnet betraktelig og det har skjedd en markant dreining i fokus mot hvilken verdiskapning IT kan bidra til.

Rune forteller at grunnen til at han begynte hos Teknograd i sin tid var at det var et selskap med stor fremtidstro. De mente at flere og flere ville outsource sine IT-tjenester og at skyen ville spille en økende rolle. Ettertiden har vist at Teknograd hadde rett. Det tror Rune at ledelsen i Teknograd fortsatt vil ha – det er et fremoverlent selskap som helt sikkert vil følge utviklingen og tilpasse seg de behov kundene har behov for også i fremtiden, sier Rune.

Rune sier han har satt stor pris på både kunder, samarbeidspartnere og kollegaer. ”Jeg kommer til å savne dere alle”, avslutter Rune og takker for seg.